Co nowego?

Nowości w wersji 5.0.9:
 • poprawki błędów
Nowości w wersji 5.0.7:
 • odblokowana numeracja wniosków na 2023 rok
Nowości w wersji 5.0.5:
 • aktualizacja załącznika do sprawozdania rzeczowo-finansowego (dodana opcja wyboru dowolnej daty, do której generowany jest załącznik; dodana konfiguracja wagi poszczególnych informacji o niepełnosprawności, w przypadku wniosków, w których wprowadzono więcej niż jedną taką informację)
Nowości w wersji 5.0.4:
 • aktualizacja Załącznika do sprawozdania rzeczowo-finansowego

O programie

Program PCPR jest jedynym na rynku oprogramowaniem pozwalającym na całkowitą obsługę wniosków o dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Działanie programu zaczyna się na etapie wprowadzania danych wnioskodawcy i informacji o wniosku, a kończy na wypłacie dofinansowania.

Na etapie rozpatrywania wniosku istnieje możliwość drukowania wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak potwierdzenia, umowy, powiadomienia itp.

Po zakończeniu każdego kwartału tworzone jest sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji poszczególnych zadań (za okres sprawozdawczy i narastająco). Dodatkowo w module Plan finansowy można w każdej chwili sprawdzić stan środków (przyznane i pozostałe).

Z programem PCPR
 • Możesz pracować jednocześnie na wielu komputerach
 • Automatycznie utworzysz bazę wniosków, wnioskodawców i firm
 • Zawsze szybko odnajdziesz potrzebne informacje
 • Sprawdzisz historię wnioskodawcy
 • Wydrukujesz wszystkie potrzebne dokumenty (umowy, powiadomienia itp.)
 • W klika sekund utworzysz sprawozdanie rzeczowo-finansowe
 • W każdej chwili sprawdzisz stan środków

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

© 2007-2023 TYLDA Sp. z o.o.   www.tylda.pl   •   www.pcpr.tylda.eu