O programie

Program PCPR jest obecnie jedynym na rynku oprogramowaniem pozwalającym na całkowitą obsługę wniosków o dofinansowanie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Działanie programu zaczyna się na etapie wprowadzania danych wnioskodawcy i informacji o wniosku, a kończy na wypłacie dofinansowania. Podczas pracy z programem automatycznie tworzona jest baza wnioskodawców i firm (placówek, ośrodków). Dzięki czemu raz wprowadzone informacje o wnioskodawcy (firmie) można "jednym kliknięciem" wstawić do innych wniosków.

Z programem PCPR szybko odnajdziesz wszystkie potrzebne informacje o wnioskach/wnioskodawcach. Dzięki historii wnioskodawców (tworzonej automatycznie) wyszukiwanie informacji jest jeszcze szybsze.

Na etapie rozpatrywania wniosku istnieje możliwość drukowania wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak potwierdzenia, umowy, powiadomienia itp.

Dodatkowo wydrukować można raporty okresowe, zawierające informacje o wnioskach (przyznane/wypłacone dofinansowania, zawarte umowy).

Po zakończeniu każdego kwartału tworzone jest sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji poszczególnych zadań (za okres sprawozdawczy i narastająco). Dodatkowo w każdej chwili można sprawdzić stan środków na dany rok (przyznane i pozostałe).

Główne moduły programu

Praca w sieci

Struktura programu

Konta użytkowników

W programie każdy użytkownik posiada swoje konto, na które loguje się przy uruchomieniu programu. Przy większości operacji wykonywanych w programie zapisywane są informacje o tym, kto i kiedy wykonał daną czynność (np. dodanie lub edycja wniosku, wydruk dokumentu itp.).

Moduły

Większość modułów programu ma jednakową strukturę, dzięki czemu nauka obsługi programu jest bardzo łatwa i szybka (rysunki poniżej).

W centralnej części znajduje się tabela z danymi zawierająca pozycje z bazy właściwe dla danego modułu. Po lewej stronie tabeli w większości modułów znajdują się szczegółowe informacje wybranego wiersza. Pod tabelą znajduje się filtr danych, dzięki któremu można zawęzić zakres danych wyświetlanych w tabeli tylko do spełniających określone kryteria.

Filtr danych

Użycie filtra danych pozwala na szybkie odnalezienie danego rekordu w tabeli.
Pola po jakich można filtrować zależne są od danego modułu i mogą to być np.: Numer wniosku, Nazwisko wnioskodawcy, PESEL wnioskodawcy, nazwa firmy itp.
Dodatkowo w programie wbudowany jest filtr czasowy wyświetlający dane z danego okresu. Używając go możemy wyświetlić np. tylko wnioski w których:

 • przyznano dofinansowanie,
 • wypłacono dofinansowanie,
 • zrezygnowano z dofinansowania.

Wyświetlane dane można w każdej chwili wydrukować.

Baza wnioskodawców

Podczas używania programu automatycznie tworzona jest baza wnioskodawców. Dzięki temu raz wprowadzone informacje o wnioskodawcy, np. w barierach architektonicznych, można "jednym kliknięciem" wstawić do innych wniosków. Program oprócz informacji o wnioskodawcach gromadzi także dane opiekunów/pełnomocników.

Historia wnioskodawców

Program tworzy historię wnioskodawców dzięki czemu szybko można sprawdzić, czy i kiedy wnioskodawca składał wnioski oraz zobaczyć historię wniosku.
Zapisywane są takie informacje jak:

 • dodanie wnioskodawcy lub edycja jego danych,
 • dodanie lub edycja wniosków,
 • wydruki dotyczące wniosków.

Przeglądając historię można bezpośrednio włączyć podgląd wybranego wniosku.

Baza firm

Oprócz bazy wnioskodawców program tworzy także bazę firm (placówek, ośrodków) realizujących poszczególne zadania.

Moduły obsługi wniosków

W programie wszystkie informacje we wnioskach podzielone są na 4 lub 5 grup (zakładek).

Na pierwszej zakładce znajdują się zawsze: numer wniosku, data jego złożenia, informacje o wnioskodawcy (i opiekunie lub pełnomocniku jeśli występuje).

Na kolejnej zakładce znajdują się dodatkowe informacje o wnioskodawcy oraz wniosku (np.: stopień niepełnosprawności, dochód wnioskodawcy, historia korzystania ze środków PFRON).

Kolejna zakładka dotyczy przedmiotu dofinansowania.

Czwarta zakładka zawiera m.in. załączniki, dane odbiorców dofinansowania, funkcję przypomnienia.

Ostatnia zakładka zawiera najważniejsze informacje, czyli o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jego przyznania. Dostępne są tu wszystkie wydruki właściwe dla danego wniosku (takie jak powiadomienia, potwierdzenia, umowy, przelewy czy przypomnienia).

Ułatwienia
 • Szybkie wprowadzanie wnioskodawców - jeśli wnioskodawca jest już w bazie wystarczy wpisać jego nazwisko i wcisnąć klawisz Enter.
 • Automatyczna numeracja wniosków i umów.

Wydruki

Edytor dokumentów

Program posiada możliwość drukowania wszystkich wymaganych dokumentów. Służy do tego wbudowany edytor. W programie można drukować dokumenty takie jak: umowy, potwierdzenia, powiadomienia, przypomnienia, przelewy i inne dowolne dokumenty.

Cechy edytora:

 • Edytor posiada wiele funkcji formatujących tekst na wzór innych edytorów.
 • Zasada jego działania opiera się na szablonach dokumentów, które są automatycznie wypełniane danymi z wniosku (we wskazane miejsca w szablonie edytor sam wstawia dane z wniosku).
 • Raz przygotowany szablon dokumentu może być wykorzystywany we wszystkich wnioskach.
 • Każdy rodzaj dokumentu może posiadać kilka szablonów, które wybieramy przed wydrukiem.
 • Edytor zapisuje kopię drukowanych dokumentów.
 • Istnieje także możliwość drukowania pustych wzorów dokumentów (np. wniosków).
Moduł do zarządzania szablonami

Program posiada moduł zarządzania szablonami dokumentów, który umożliwia między innymi:

 • przeglądanie istniejących szablonów,
 • edycję istniejących szablonów (treść, nazwa, dostępność szablonu),
 • tworzenie nowych szablonów (także na podstawie już istniejących - oszczędza czas w przypadku gdy szablony są do siebie podobne).
Raporty

Oprócz dokumentów możliwe są także wydruki:

 • spisu wniosków,
 • informacji o wnioskodawcach,
 • historii wnioskodawców.

Bardzo przydatne mogą okazać się wydruki spisu wniosków. Zawierają one informacje (w zależności od wniosku) o przyznanym i wypłaconym dofinansowaniu, zawartej umowie, rezygnacji z dofinansowania.

Sprawozdania

Program posiada moduł sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji poszczególnych zadań. Tworzone są sprawozdania kwartalne za okres sprawozdawczy oraz narastająco dla danego roku.

Program tworzy następujące sprawozdania:

 • Bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne,
 • Turnusy rehabilitacyjne,
 • Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • Sport, kultura, rekreacja i turystyka.

Plan finansowy

Program umożliwia szybkie sprawdzenie wykorzystanych środków w danym roku lub kwartale.
Wystarczy wprowadzić wysokość posiadanych środków, aby program zliczył środki przyznane i podał kwotę pozostałą do wykorzystania.
Istnieje możliwość wydruku planu finansowego.

Pomoc

Program posiada wbudowany system pomocy, dostępny w każdym momencie pod klawiszem F1 lub po kliknięciu przycisku Pomoc.
Informacje zawarte w pomocy znacznie ułatwiają pracę i przyspieszają naukę obsługi programu.

Bezpieczeństwo

Program posiada moduł tworzenia kopii zapasowych danych. Zapobiega to utracie danych w przypadku np. awarii komputera lub uszkodzenia bazy danych.
Istnieje możliwość włączenia opcji automatycznego tworzenia kopii danych po zakończeniu pracy z programem.
Regularne archiwizowanie kopii bezpieczeństwa na innych dyskach lub płytach CD/DVD gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych.

Do programu dołączone jest oprogramowanie służące do przywracania danych z kopii zapasowych (Menadżer kopii).

© 2007-2023 TYLDA Sp. z o.o.   www.tylda.pl   •   www.pcpr.tylda.eu